Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Driftinfo
OBS! Listans RSS-flöde tar några minuter innan det uppdateras i EPi-server

  
Beskrivning
  
  
  
Installation av uppdateringar pågår under dagen på e-postsystemet Exchange. Vissa störningar av tjänsten kan upplevas
2022-05-18 10:30
  
Automatisk telefonist  anknytning 3333 samt Talad hänvisning anknyting 3300ur funktion. Kontakta telefonist anknytning 1700 för hjälp. Eller använd CMG Web: https://cmg.ad.slu.se/BluStarWeb/  
2022-05-17 16:002022-05-16 14:00
  
200524: Nu har vi gjort steg 2 i att utöka kapaciteten i nätverket. Vi kommer de närmaste dagarna göra stresstester för att få ett underlag på om det krävs ytterligare åtgärder.  200520 - 2:  Måndag den 23/5 med start kl 17.00 - 24.00 kommer vi att påbörja nästa nätomläggning som ytterligare avser att förbättra SLUs Nätverkskapacitet. Störningar i våra system kan uppstå. 20220520: Vi har lyckats förbätttra kapacitetsbristen till viss del med de första åtgärderna. Vi ser fortfarande konsekvenser av kapacitetsbristen vid de tidpunkter när det är mycket trafik   och kommer att planera in ytterligare åtgärder framöver. 20220518: Vi påbörjar de första stegen för att åtgärda kapacitetsbristen i vår infrastruktur. Under eftermiddagen och kvällen kommer vi att genomföra en Nätomläggning. Störningar kan uppstå. 20220510: För tillfället finns det kapacitetsproblem i SLU infrastruktur. Det kan ge följdeffekter som att olika system upplevs som tröga eller att det t.ex. är problem att skicka epost eller logga in på webmailen. Vi arbetar just nu för att lösa detta.
2022-05-10 16:00
  
SLU:s epostmiljö håller på att uppgraderas eftersom det har uppnått sin tekniska livslängd. Den supporteras inte längre av leverantören och därmed finns det ingen support att få om miljön går sönder. Projektet har pågått sen hösten 2021 och är nu i en fas där vi flyttar epostlådor från den gamla till den nya miljön.

SLU har en förhållandevis stor miljö med mycket data och många brevlådor (55 000st). Brevlådor kan vara funktionslådor, studentlådor eller brevlådor för anställda. Projektet har under vintern och våren installerat och konfigurerat miljön och vi är nu i en fas där vi påbörjar en flytt från den gamla till den nya miljön.
 
Denna flytt är "seamless" som innebär att vi flyttar era brevlådor utan att det ska påverka ert dagliga arbete. Ingen data kommer att påverkas och ni behöver inte spara undan något arbete eller filer. Däremot kan du behöva starta om ditt epostprogram. Projektets förhoppning är att vi kan slutföra alla flyttar innan midsommar och ha samtliga 55 000 brevlådor i det nya epostsystemet till dess.
 
Om ni får problem och/eller utmaningar kontakta IT-support via support@slu.se eller ring Servicedesk 6600.
2022-05-05 17:00
  
Det ekar under samtal till och från. Både på externa och interna samtal
2022-04-29 11:00
  
Vid den senaste uppdateringen av Primula självservice ändrades och uppdaterades utseendet på Reseräkningsmodulen. I och med uppdateringen har det upptäckts vissa programfel som systemleverantören arbetar på att åtgärda.
2022-02-04 12:00