Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Driftinfo
OBS! Listans RSS-flöde tar några minuter innan det uppdateras i EPi-server

  
Beskrivning
  
  
  
Det går för tillfället inte att ansluta till Zoom-möten via webbklienten genom Sunet Zoom.

Ärendet är eskalerat.

https://status.sunet.se/
2021-11-25 12:15
  
Det går för tillfället inte att ansluta till Breakout Rooms.
Samtliga universitet som kör Sunet Zoom ser ut att vara påverkade.

Ärendet är eskalerat från Sunet mot Nordunet och Zoom. Ingen uppskattad tid för felavhjälpning ännu.

https://status.sunet.se/
2021-11-24 09:30
  
SLU ser ett ökande antal ärenden om e-post som hamnar i externa mottagares skräppostmapp, det som även kallas spamfilter. IT-avdelningen arbetar med felsökning.

Egna åtgärder
Det finns tyvärr inget sätt att se hur e-posten hanteras hos mottagaren. E-post som är av vikt bör följas upp för att säkerställa att det når mottagaren. Be mottagaren bekräftar att de fått mailet

Saknas det i deras inkorg be dem leta i skräppostmappen, som också kan ha namn som junk email eller spamkorg

Om de hittar det i sin spamfolder kan du kan be dem lägga till din mailadress som en godkänd avsändare i sitt e-postprogram.

Så här fungerar det i Outlook
1.    Gå till skräppost mappen.
2.    Högerklicka på mailet
3.    välj spärra aldrig avsändare

Om de har ett annat program kan de behöva ta reda på hur de gör t.ex. googla: vitlistning [namn på mailprogram]

Mer driftinformation hittar du på medarbetarwebben första sida under support

IT-avdelningen
Har du frågor kan du kontakta IT-supporten
it-stod@slu.se
Ankn. 6600
--------
Mail in the recipient's spam folder
We are seeing an increasing number of cases about emails that end up in external recipients' spam folders. We are  troubleshooting this and have contact a number of Swedish University's to find out the cause.

What can you do
Unfortunately, there is no way to see how the email is handled on the receiving end. Important Mails should be followed up to ensure that it reaches the recipient.
Ask the recipient to confirm that they have received the email
If it is missing in their inbox, ask them to look in the spam / junk email folder

If they find it in the junkfolder

Ask them to allow your email address as a safe sender in their email program.

This is how it works in Outlook

Click junk email folder
Right-click the message.
Click never block sender
If they have another program, they may need to find out how they do it e.g. google: whitelist [name of mail program]

You can find more information at medarbetarwebben/support

IT Department
If you have questions, you can contact IT support
it-stod@slu.se
Phone. 6600
2021-10-27 10:45